Zapraszamy do składania zamówień w ramach oferty dotacyjnej w naszym sklepie.

ZAKUPY W RAMACH DOTACJI MOŻNA REALIZOWAĆ DO 31 LIPCA 2024 ROKU.

Przed złożeniem zamówienia na sprzęt refundowany prosimy o kontakt telefoniczny: 725480460

W okresie od 20 listopada 2023 r. do 18 stycznia 2024 r., pszczelarze, stowarzyszenia pszczelarskie, centra doradztwa rolniczego oraz instytucje badawcze będą miały możliwość ubiegania się o środki finansowe oferowane przez Strategiczny Plan dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W wyznaczonym czasie odbędzie się łącznie siedem sesji naboru wniosków.

Interwencja I.6.2 – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej:

  1. miodarek,

  1. odstojników,

  1. dekrystalizatorów,

  1. stołów do odsklepiania plastrów,

  1. suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,

  1. topiarek do wosku,

  1. urządzeń do kremowania miodu,

  1. refraktometrów,

  1. wózków ręcznych do transportu uli,

  1. wialni do pyłku,

  1. uli lub ich elementów,

  1. krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,

  1. urządzeń do omiatania pszczół,

  1. poławiaczy pyłku,

  1. sprzętu do pozyskiwania pierzgi,

  1. wag pasiecznych,

  1. pakietów ramek ulowych (jeden pakiet to 100 ramek ulowych dowolnego typu),

  1. kamer cyfrowych/fotopułapek.