Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://euroapis.pl.

Polityka Prywatności sklepu euroapis.pl

Kto jest Administratorem danych osobowych Kupującego?

Administratorem danych osobowych klientów jest firma INOX Damian Mezglewski, mająca swoją siedzibę w: Posada Jaśliska 189, 38-485 Jaśliska, woj. Podkarpackie. NIP: 6842425772, REGON: 369424174.

1.  Z jakiego oprogramowania korzysta sklep (dane zostaną uzupełnione)

Rozwiązaniem informatycznym, z którego korzysta firma INOX jest oprogramowanie pod nazwą WordPress.

2.  W jaki sposób przetwarzane są dane osobowe Kupującego?

Firma posiada obowiązek bezpiecznego przetwarzania, zarządzania i przechowywania danych osobowych. Dba więc o to, aby dane osobowe były w jak największym stopniu bezpieczne, Administrator chroni je zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem najnowszych przepisów zgodnych z RODO.

Dokłada też wszelkich starań, aby dane osobowe nie były przetwarzane i przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celów sprzedażowych, reklamacyjnych czy gwarancyjnych.

3.  Bezpieczeństwo Danych osobowych Kupującego.

W celu zabezpieczenia danych osobowych i wyeliminowaniu zagrożenia udostępniania ich niepowołanym osobom trzecim, firma opracowała i wdrożyła wewnętrzne procedury i zalecenia. Firma kontroluje i respektuje ich wykonanie. Systematycznie jest również sprawdzana zgodność wewnętrznych procedur i zaleceń z obowiązującymi i odpowiednimi aktami prawnymi:

a) Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

b) RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

c) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

d) wszelkiego rodzaju akty wykonawcze i akty prawa wspólnotowego

Serwis posiada certyfikat bezpieczeństwa SSL, który Potwierdza bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem a serwerem. Jest gwarantem zachowania poufności danych i całej komunikacji. Dostęp do danych osobowych posiada ograniczona liczba pracowników, którzy zostali przeszkoleni pod kątem ochrony danych osobowych.

4.  Jakiego rodzaju dane osobowe Kupującego są pobierane, przetwarzane i przechowywane oraz w jakim celu?

Zakupu w sklepie (dane zostaną uzupełnione) można dokonać poprzez stronę sklepu lub telefonicznie. Zakres i cel zarządzania danymi zmienia się w zależności od sposobu zakupu jaki wybierze Klient.

a) zakupy poprzez stronę sklepu:

Rodzaj pobieranych, przetwarzanych i przechowywanych danych osobowychCel zarządzania nimi  
1.    Imię, nazwisko, adres zamieszkania  
2.    Adres e-mail (poczta elektroniczna)
3.    Nr telefonu komórkowego      
4.    Adres IP
1.    Dane niezbędne do zapewnienia poprawności wykonywanej usługi (wysyłki zakupionego towaru)
2.    Niezbędny, aby powiadomić klienta o statusie jego zamówienia
3.    Niezbędny do wysłania towaru firmą kurierską lub kontaktu z Kupującym w przypadku wystąpienia problemów
4.    bezpieczeństwo i zapewnienie poprawności działania sklepu internetowego (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes firmy)

 b) zakupy dokonane telefonicznie

Rodzaj pobieranych, przetwarzanych i przechowywanych danych osobowychCel zarządzania nimi  
1.    Imię, nazwisko, adres zamieszkania      
2.    Nr telefonu komórkowego
1.    Dane niezbędne do zapewnienia poprawności wykonywanej usługi (wysyłki zakupionego towaru)
2.    Niezbędny do wysłania towaru firmą kurierską lub kontaktu z Kupującym w przypadku wystąpienia problemów  

5.    Dlaczego dane osobowe Kupującego są pobierane i przetwarzane?

1. Dane osobowe pobierane od Kupujących są konieczne do realizacji zamówień i ich prawidłowego przebiegu. W ten sposób zapewnione zostaje bezpieczeństwo obsługi transakcji, jak i jej realizacja w ramach umowy sprzedaży. Dane osobowe Kupującego są również niezbędne w przypadku prowadzenia procesu gwarancyjnego lub reklamacyjnego.

2. Jeżeli Kupujący zgodzi się na przetwarzanie swoich danych osobowych, sklep może gromadzić je w celu gromadzenia ich ze stron www lub zapisywania w plikach cookies.

3. Firma działając według przepisów prawa musi przetwarzać dane osobowe Kupujących dla celów rachunkowych i podatkowych.

6.    Komu i dlaczego przekazywane są dane Kupującego?

W celu realizacji zamówienia, dane Kupującego przekazywane są przez sklep innym podmiotom, w zakresie w jakim jest to konieczne do prawidłowego zrealizowania usługi.

       Lista podmiotów, którym przekazywane są dane Kupującego:

a) Firma Apaczka.pl (kurierska) – przekazywane są dane adresowe oraz numer telefonu, aby możliwa byłaby realizacja wysyłki do Kupującego.

7.    Tryb postępowania w przypadku wyboru przez Kupującego pośrednika płatności (PayU, PayPal)

Firma INOX Damian Mezglewski prowadzi współpracę z dwoma firmami (PayU oraz PayPal), które świadczą zewnętrzną usługę, w postaci pośrednictwa w zakresie przyjmowania od Kupujących płatności za zakupiony towar. W przypadku wyboru przez Kupującego takiej opcji, zostaje on przekierowany na stronę internetową wybranego operatora płatności. Następnie dane osobowe podane podane serwisowi, na który Kupujący został przekierowany, zostają zarejestrowane w jego bazie danych. Firma INOX Damian Mezglewski nie posiada w takim przypadku dostępu do powyższych danych oraz ich nie przechowuje.

8.    Przez jaki okres czasu firma będzie przechowywać dane osobowe Kupującego?

Jeżeli Kupujący nie postanowi inaczej, dane osobowe będą przechowywane przez firmę do czasu prawidłowego zrealizowania zamówienia dokonanego przez Kupującego oraz przez okres który nastąpi po zamówieniu, w celu:

a) Dochodzenia ewentualnych roszczeń (reklamacja, gwarancja)

b) Statystycznym i archiwizacyjnym

c) Przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

9.    Uprawnienia przysługujące Kupującemu

a) Prawo dostępu do danych – Kupujący posiada prawo uzyskania informacji od firmy na temat tego jaki rodzaj jego danych firma przechowuje i do jakich celów.

b) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – Kupujący może wstrzymać procedurę przetwarzania danych, ma również prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z systemu firmy INOX.

c) Prawo przeniesienia danych – Kupujący posiada prawo przeniesienia do innego administratora, swoich danych osobowych znajdujących się w systemie sklepu www.euroapis.pl

d) Prawo do sprostowania, poprawienia danych – Kupujący może zmodyfikować, poprawić dane osobowe, które przechowywane są w systemie firmy INOX.

e) Prawo do usunięcia danych – Kupujący posiada prawo do usunięcia swoich danych osobowych z systemu przechowywania danych firmy INOX.

f)  Prawo do skargi – jeżeli Kupujący stwierdzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa, może złożyć skargę.

g) Prawo do sprzeciwu – Kupujący może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie.

10. Czym są ciasteczka (cookies) i w jaki sposób firma INOX je wykorzystuje?

Ciasteczka (cookies) są plikami testowymi, które umieszcza się na urządzeniu użytkownika, aby rozpoznać jego aktywności i dostosować działania serwisu do jego potrzeb i wymagań.

Pliki cookies wykorzystywane są przez firmę INOX, aby:

a) zapamiętać zalogowanie

b) zapamiętać preferencje wyświetlania Kupującego

 c) zapamiętać zawartość koszyka Kupującego

d) tworzyć statystyki i raporty oglądalności (funkcjonalność serwisu www.euroapis.pl jedynie do celów serwisu)

Jeżeli Kupujący wyraził zgodę na umieszczenie plików cookies na swoim urządzeniu, ale po zakończeniu odwiedzin i przeglądania     strony wyrazi chęć ich usunięcia, ma prawo wykonać tę czynność. Instrukcję dotyczącą usunięcia plików cookies Kupujący może     znaleźć w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na umieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu, ma prawo do ich zablokowania. W tym celu   powinien odpowiednio skonfigurować swoją przeglądarkę internetową. Instrukcję dotyczącą tego jak zablokować pliki cookies,   Kupujący może znaleźć w plikach pomocy swojej przeglądarki lub na stronie oficjalnej swojej przeglądarki internetowej